+Kontakt

 

 

Adresa:

Ilir Konushevci 46

10000 Prishtinë

Republika e Kosovës

 

Tel&Fax:

+381 38 236 634

 

Mob:

+377 44 120 976

+377 44 555 442

 

E-mail:

info@trend-amb.com